HAI

143 Artikel

pro Seite

Liste  Gitter 

In absteigender Reihenfolge
Bild Hersteller Nr. Schiffsname Typ Land Baujahr Zustand verfüg Preis Kaufen
Hai Hai 419 Bouvines BP F 1894
 
39,00 €
Hai HAI 470 Regina Maria Pia BP I
 
42,80 €
Hai HAI 507 Kaiser L A-H
 
46,00 €
Hai HAI 602 Blake BP I
 
45,00 €
Hai Hai 603 Fuso BP J 1878
 
39,00 €
Hai Hai 777 Hoche B F 1898
 
45,00 €
Hai Hai 799 Tripoli C I 1886
 
0,00 €
Hai Hai 800 Vettor Pisani CP I 1899
 
0,00 €
Hai Hai 801 Dupuy de Lome F F 1905
 
0,00 €
Hai Hai 802 Nowara F A-H 1851
 
0,00 €
Hai Hai 803 Sawakaze AF J
 
0,00 €
Hai Hai 804 Hokoku Maru HC J
 
0,00 €
Hai Hai 805 Star of India FS USA
 
0,00 €
Hai Hai 806 TB 1(1864)+TB2(1877) + TB3(1878)+TB9(1884) T A-H
 
0,00 €
Hai Hai 807 TB33(1887) + SPERBER(1886) + RABE(1887) T A-H
 
0,00 €
Hai Hai 808 Bayard CP F 1899
 
0,00 €
Hai Hai 809 Akikaze D J 1918
 
0,00 €
Hai Hai 810 Hero BP GB 1888
 
0,00 €
Hai Hai 811 Abyssinia BM GB 1870
 
0,00 €
Hai Hai 812 TECFIK(1883) + GILYUM(1886) + HAMIDIYE(1902) T *
 
0,00 €
Hai Hai 814 Conqueror BP GB 1890
 
0,00 €
Hai Hai 816 Iris C GB 1879
 
0,00 €
Hai Hai 817 Renown B GB 1897
 
0,00 €
Hai Hai 818 Conflict D GB 1899
 
0,00 €
Hai Hai 819 Decoy D GB 1895
 
0,00 €
Hai Hai 820 Viking D GB 1909
 
21,00 €
Hai Hai 821 Amphion C GB 1887
 
0,00 €
Hai Hai 822 Talisman D GB 1915
 
21,00 €
Hai Hai 823 Broke D GB 1914
 
0,00 €
Hai Hai 825 Bonetta D GB 1909
 
0,00 €
Hai Hai 826 Dupleix C F 1903
 
0,00 €
Hai Hai 827 FACG 77 PG TW 2010
 
0,00 €
Hai Hai 828 PCE (R) L USA 1944
 
0,00 €
Hai Hai 829 Cataluna C E 1903 1903
 
46,00 €
Hai Hai 830 Nelson CP GB 1881 1881
 
46,00 €
Hai Hai 831 Prince Albert BP GB 1866 1866
 
43,00 €
Hai Hai 832 Huon D AUS 1915 1915
 
22,00 €
Hai Hai 833 TB 30 T GB 1885 1885
 
19,00 €
Hai Hai 834 Piet Hein BC NL 1894 1894
 
39,00 €
Hai Hai 835 Akebono Maru AT J 1939 1941
 
71,00 €
Hai Hai 836 Awa Maru AP J 1943 1943
 
71,00 €
Hai Hai 837 Nelson n.U. CP GB 1891
 
46,00 €
Hai HAI 838 Pawnee SL USA 1959 1903
 
36,00 €
Hai Hai 839 Ambe L NG 1978
 
39,00 €
Hai Hai 840 Mutine C GB 1898
 
39,00 €
Hai Hai 841 Duquesne C F 1878
 
45,00 €
Hai HAI 842 Laya PG E 1910 1910
 
36,00 €
Hai Hai 843 Gardenga + Nogat + Tiger E D 1910
 
42,00 €
Hai Hai 844 Tan Yang PG RCH
 
30,00 €
Hai Hai 845 Ishigaki DE J
 
28,00 €
Hai Hai 846 Shiokaze DE J 1944
 
25,00 €
Hai Hai 847 Saga PG J 1913
 
24,00 €
Hai Hai 848 Guglielmo Pepe C I 1914
 
28,00 €
Hai Hai 849 Principe di Carignano BP I 1865
 
45,00 €
Hai Hai 850 Vsadnik D RUS 1906
 
24,00 €
Hai Hai 851 Galena BP USA 1863
 
24,00 €
Hai Hai 852 Kapitan Saken C RUS 1886
 
28,00 €
Hai Hai 853 Conde C F 1904
 
49,00 €
Hai Hai 854 Vasco da Gama BP P 1878
 
42,00 €
Hai Hai 855 Adamastor C P 1896
 
39,00 €
Hai Hai 856 Dom Carlos I C P 189(
 
45,00 €
Hai Hai 857 Tejo D P 1901
 
21,00 €
Hai Hai 858 Veliki Kniaz Konstantin AR RUS 1877
 
39,00 €
Hai Hai 859 Amphitrite N GB 1917
 
45,00 €
Hai Hai 860 PB 102 (ex Stewart) PP J 1944
 
24,00 €
Hai Hai 861 Sultan (nach Umbau) BP GB 1896
 
46,50 €
Hai Hai 862 Fisgard I AX GB 1927
 
43,50 €
Hai Hai 863 Vulcan (nach Umbau) AR GB 1910
 
45,00 €
Hai Hai 864 Alexandra (vor Umbau) BP GB 1877
 
45,50 €
Hai Hai 865 Suberb (nach Umbau) BP GB 1891
 
45,50 €
Hai Hai 866 Shikinami D J 1906
 
24,00 €
Hai Hai 867 Uji D J 1903
 
24,00 €
Hai Hai 868 Jurien de la Graviere F F 1903
 
45,00 €
Hai Hai 869 Tage F F 1890
 
48,00 €
Hai Hai 870 Nike D GR 1905
 
24,00 €
Hai Hai 871 Eelle C GR 1913
 
39,00 €
Hai Hai 872 Aetos D GR 1911
 
24,00 €
Hai Hai 873 Thyella D GR 1906
 
24,00 €
Hai Hai 874 Basilissa Olga BP GR 1870
 
39,00 €
Hai Hai 875 Alarm+Stiletto+Cushing D USA 1890
 
42,00 €
Hai Hai 876 Ericsson+Dahlgren D USA 1900
 
36,00 €
Hai Hai 877 T13 - 15 Fox + Talbot T USA 1899
 
36,00 €
Hai Hai 878 T17 / 20 T USA 1899
 
36,00 €
Hai Hai 879 T 21 / 22 T USA 1899
 
36,00 €
Hai Hai 880 T 23 / 24 T USA 1901
 
36,00 €
Hai Hai 881 Beagle D GB 1909
 
24,00 €
Hai Hai 882 Acorn D GB 1910
 
24,00 €
Hai Hai 883 Acosta D GB 1912
 
24,00 €
Hai Hai 884 Laforey D GB 1913
 
24,00 €
Hai Hai 885 Chihaya C J 1897
 
36,00 €
Hai Hai 886 Otowa C J 1904
 
39,00 €
Hai Hai 887 Jules Michelet C F 1905
 
48,00 €
Hai Hai 888 No 201 + 203 D RUS 1889
 
36,00 €
Hai Hai 889 No 205 + 209 D RUS 1899
 
36,00 €
Hai Hai 890 Matchless D GB 1914
 
24,00 €
Hai Hai 891 Radstock D GB 1916
 
24,00 €
Hai Hai 892 Leitenant Burakov D RUS 1900
 
24,00 €
HAI HAI 893 Projekt 1917 CB A-H
 
48,00 €
HAI Hai 894 Temeraire B GB
 
47,00 €
HAI Hai 895 Lovki D RUS
 
24,00 €
HAI Hai 896 Burni D RUS
 
24,00 €
HAI Hai 897 Bravi D RUS
 
24,00 €
HAI Hai 898 ALARME * AIGLE T F
 
36,00 €
HAI Hai 899 Archer + Lancier T F
 
36,00 €
Hai Hai 900 Edgar Quinet C F 1911
 
50,00 €
Hai Hai 901 Veloce + Aquilon TA F 1895
 
36,00 €
Hai Hai 902 Forban + Nr. 145 TA F 1895
 
36,00 €
Hai Hai 903 Nr. 250 + Nr. 295 TA F 1905
 
36,00 €
Hai Hai 904 Kersaint SL F 1897
 
36,00 €
Hai Hai 905 Bisson SL F 1874
 
36,00 €
Hai Hai 906 Comte PG F 1895
 
33,00 €
Hai Hai 907 Etendard PG F 1868
 
33,00 €
Hai HAI 908 Hercules BP H 1868 1868
 
50,00 €
Hai Hai 909 Refuge * F 1866
 
33,00 €
Hai HAI 910 30000t Project 1917 B A-H
 
49,00 €
Hai HAI 911 Elba S I 1897 1914
 
39,00 €
Hai HAI 912 Minotaur BP GB 1868 1874
 
49,00 €
Hai Hai 913 Scout D GB 1918
 
24,00 €
Hai Hai 914 Anchusa D GB 1917
 
24,00 €
Hai Hai 915 Philomel PG GB 1860
 
33,00 €
Hai Hai 916 Frolic PG GB 1873
 
33,00 €
Hai Hai 917 Plover PG GB 1871
 
33,00 €
Hai Hai 918 Wivern BP GB 1865
 
39,00 €
Hai Hai 919 Temeraire (nach Umbau) BP GB 1889
 
48,00 €
Hai Hai 920 Almirante Cochrane BP GB 1874
 
45,00 €
Hai Hai 921 General-Admiral C RUS 1875
 
45,00 €
Hai Hai 922 Sibirski Streyelok D RUS 1906
 
18,00 €
Hai Hai 923 Gueydon AX F 1926
 
47,00 €
Hai Hai 924 Ernest Renan CP F 1906
 
48,00 €
Hai Hai 925 Christoforo Colombo K I 1894
 
36,00 €
Hai Hai 926 Coatit C I 1900
 
36,00 €
Hai Hai 927 Monarch BP GB 1869
 
48,00 €
Hai Hai 928 Mariner SL GB 1884
 
33,00 €
Hai Hai 929 Franz Joseph P A-H 1850
 
24,00 €
Hai Hai 930 Hess P A-H 1852
 
24,00 €
Hai Hai 931 Europa RF I 1917
 
48,00 €
Hai Hai 932 Monarch B GB 1897
 
48,00 €
Hai Hai 933 Scorpion B GB 1897
 
39,00 €
Hai Hai 934 Briton K GB 1871
 
39,00 €
Hai Hai 935 73000t Projekt B A-H xxxx
 
48,00 €
Hai Hai 936 Garnet K GB 1878
 
39,00 €
Hai Hau 824 Aquila D I 1917
 
0,00 €
Hai i 814 V 1607(1935)+V 1604(1943) P D
 
0,00 €

143 Artikel

pro Seite

Liste  Gitter 

In absteigender Reihenfolge